“Wiedza, profesjonalizm i skuteczność...”
Wiedza, profesjonalizm i skuteczność to wartości, które stoją u podstaw wszystkich działań podejmowanych przez kancelarię – począwszy od codziennej praktyki prawniczej, poprzez podejście do potrzeb naszych klientów, a kończąc na poszerzaniu kompetencji zespołu i wiedzy o zmieniających się normach prawnych.

Naszym celem jest sukces i zadowolenie klientów – zarówno  przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Nasz doświadczony zespół gwarantuje znajdowanie rozwiązań z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, prawa administracyjnego, budowlanego, transportowego i prawa pracy.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej powierzonej nam sprawy znajdujemy narzędzia i środki prawne ściśle dostosowane do specyfiki każdego przypadku i oczekiwań klientów, co gwarantuje najwyższą możliwą skuteczność i najwyższą jakość obsługi.

Aktualności
Reprezentowany przez nas dalszy podwykonawca Generalnego Wykonawcy autostrady, otrzyma należne mu wynagrodzenie. W sytuacji jaka legła u podstaw sporu, Generalny Wykonawca zawarł umowę o roboty budowlane z podwykonawcą, który z kolei zawarł umowy z dalszym podwykonawcą – Klientem kancelarii.
Z radością zawiadamiamy, że nasze grono powiększyło się o jedną osobę z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Prawnik naszej Kancelarii Mateusz Kierok pomyślnie zakończył aplikację i zdał egzamin radcowski. Mateuszowi serdecznie gratulujemy, życzymy samych sukcesów, spełnienia i satysfakcji zawodowej.
Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria została sponsorem odbywającej się w dniach od 7 do dnia 17 kwietnia 2016 roku VI Kazimierskiej Pleneriady Uczelni Artystycznych dla młodych artystów w Kazimierzu Dolnym.
Miło nam poinformować, że tut. Kancelaria z sukcesem przeprowadziła postępowanie w sprawie przeciwko Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie, w którym z powodzeniem wykazano nieprawidłowość zarzutów stawianych Klientowi przez ww. organ w aspekcie naruszeń przepisów prawa pracy, wynikających z błędnego rozumienia pojęcia „osoby zarządzającej” jednostką organizacyjną w obszarze przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Trzęsienie ziemi było dla Nepalczyków ogromną tragedią – powiedział w Polskim Radiu 24 Robert Jedynak. Niemal pół roku po kataklizmie Nepal wciąż zmaga się z jego skutkami.
Miło nam Państwa poinformować że kancelaria od maja 2015 r. rozpoczęła współpracę z ekonomiczno-biznesowym portalem egospodarka.
Miło nam poinformować Państwa, że w lipcu br. zakończyliśmy korzystnie dla jednego z naszych Klientów spór sądowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, którego przedmiotem była wysokość wynagrodzenia za pracę, a tym samym podstawa wymiaru składek na zasiłek chorobowy.
Miło nam poinformować, że Kinga Nastałek – Fałowska uzyskała tytuł radcy prawnego i w dniu 7 lipca br. złożyła uroczyste ślubowanie, które odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.
Specjalnie dla Państwa wydłużamy godziny otwarcia Kancelarii. Na konsultacje zapraszamy od godz. 8 do godz. 18, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
BLOG KANCELARII

Najświeższe informacje z dziedzin prawa pracy i prawa cywilnego dostępne na naszym autorskim blogu. Zapraszamy do częstego zaglądania.

Zobacz całą galerię szkolenia
25.05.2016

Żądanie udokumentowania dochodu przy wypłacie świadczeń z ZFŚS

Ustalenie rzeczywistej wysokości dochodu osiąganego przez pracownika lub inną osobę uprawnioną do otrzymania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej „ZFŚS”) - z punktu widzenia pracodawcy - jest bardzo istotne dla sprawiedliwego traktowania osób uprawnionych, należytego podziału środków funduszu, a przede wszystkim faktycznego wydatkowania środków w oparciu o kryterium socjalne.
18.05.2016

Rezygnacja członka zarządu

Rezygnacja z pełnienia funkcji w zarządzie spółki kapitałowej wymaga dla swej skuteczności złożenia oświadczenia. Dotychczas w orzecznictwie, jak i doktrynie występowały rozbieżności odnośnie podmiotu, któremu członek zarządu ma złożyć swoje oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie.
22.04.2016

Obowiązek oznaczania pism przedsiębiorców

Przypominamy, że zgodnie z przepisem art. 206 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązane są umieszczać w pismach i zamówieniach handlowych składanych w formie papierowej i elektronicznej, a także na swoich stronach internetowych następujące dane...
20.04.2016

Jednolity europejski system ochrony danych osobowych

Długo zapowiadane zmiany w zakresie przebudowy systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w końcu ujrzą światło dzienne. Po ponad czerech latach prac nad reformą europejskiego systemu ochrony danych osobowych prowadzonych przez instytucje Unii Europejskiej i grupy robocze, w dniu 14 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski uchwalił nowe przepisy, tzw. pakiet legislacyjny dotyczący nowych unijnych ram prawnych ochrony danych osobowych.
11.04.2016

Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji – obowiązek czy uprawnienie? Kompetencje ABI.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, w skrócie ABI, jest osobą powoływaną przez Administratora Danych Osobowych (ADO) w celu zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych administrowanych przez ADO. Stanowi on zatem pomoc dla administratora danych w procesie prawidłowego przetwarzania danych osobowych.