“Wiedza, profesjonalizm i skuteczność...”
Wiedza, profesjonalizm i skuteczność to wartości, które stoją u podstaw wszystkich działań podejmowanych przez kancelarię – począwszy od codziennej praktyki prawniczej, poprzez podejście do potrzeb naszych klientów, a kończąc na poszerzaniu kompetencji zespołu i wiedzy o zmieniających się normach prawnych.

Naszym celem jest sukces i zadowolenie klientów – zarówno  przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Nasz doświadczony zespół gwarantuje znajdowanie rozwiązań z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, prawa administracyjnego, budowlanego, transportowego i prawa pracy.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej powierzonej nam sprawy znajdujemy narzędzia i środki prawne ściśle dostosowane do specyfiki każdego przypadku i oczekiwań klientów, co gwarantuje najwyższą możliwą skuteczność i najwyższą jakość obsługi.

Aktualności
Reprezentowany przez nas dalszy podwykonawca Generalnego Wykonawcy autostrady, otrzyma należne mu wynagrodzenie. W sytuacji jaka legła u podstaw sporu, Generalny Wykonawca zawarł umowę o roboty budowlane z podwykonawcą, który z kolei zawarł umowy z dalszym podwykonawcą – Klientem kancelarii.
Z radością zawiadamiamy, że nasze grono powiększyło się o jedną osobę z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Prawnik naszej Kancelarii Mateusz Kierok pomyślnie zakończył aplikację i zdał egzamin radcowski. Mateuszowi serdecznie gratulujemy, życzymy samych sukcesów, spełnienia i satysfakcji zawodowej.
Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria została sponsorem odbywającej się w dniach od 7 do dnia 17 kwietnia 2016 roku VI Kazimierskiej Pleneriady Uczelni Artystycznych dla młodych artystów w Kazimierzu Dolnym.
Miło nam poinformować, że tut. Kancelaria z sukcesem przeprowadziła postępowanie w sprawie przeciwko Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie, w którym z powodzeniem wykazano nieprawidłowość zarzutów stawianych Klientowi przez ww. organ w aspekcie naruszeń przepisów prawa pracy, wynikających z błędnego rozumienia pojęcia „osoby zarządzającej” jednostką organizacyjną w obszarze przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Trzęsienie ziemi było dla Nepalczyków ogromną tragedią – powiedział w Polskim Radiu 24 Robert Jedynak. Niemal pół roku po kataklizmie Nepal wciąż zmaga się z jego skutkami.
Miło nam Państwa poinformować że kancelaria od maja 2015 r. rozpoczęła współpracę z ekonomiczno-biznesowym portalem egospodarka.
Miło nam poinformować Państwa, że w lipcu br. zakończyliśmy korzystnie dla jednego z naszych Klientów spór sądowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, którego przedmiotem była wysokość wynagrodzenia za pracę, a tym samym podstawa wymiaru składek na zasiłek chorobowy.
Miło nam poinformować, że Kinga Nastałek – Fałowska uzyskała tytuł radcy prawnego i w dniu 7 lipca br. złożyła uroczyste ślubowanie, które odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.
Specjalnie dla Państwa wydłużamy godziny otwarcia Kancelarii. Na konsultacje zapraszamy od godz. 8 do godz. 18, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
BLOG KANCELARII

Najświeższe informacje z dziedzin prawa pracy i prawa cywilnego dostępne na naszym autorskim blogu. Zapraszamy do częstego zaglądania.

Zobacz całą galerię szkolenia
15.06.2016

Wczasy na L4 podstawą do pozbawienia pracownika prawa do zasiłku chorobowego

Zbliża się okres wakacyjny, a wraz z nim zwiększa się liczba kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz indywidualnych kontroli pracodawców w przedmiocie prawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich. Dla niektórych pracowników źródłem typowo wakacyjnego odpoczynku nie jest bowiem urlop, ale zwolnienie lekarskie, wykorzystywane wbrew celowi jego udzielenia.
08.06.2016

Ugoda sądowa przed sądem pracy a składki na ZUS i podatek dochodowy

W niektórych sytuacjach zawarcie ugody sądowej w sprawach pracowniczych, jak choćby z uwagi na przewidywaną długość procesu lub znaczące trudności dowodowe, jest rozsądne i może spełnić oczekiwania stron bez konieczności przeprowadzania dalszego postępowania sądowego.
03.06.2016

Od jakiego momentu zmiana umowy spółki komandytowej staje się prawnie skuteczna?

Wprowadzanie modyfikacji do treści istniejącej już spółki komandytowej, z uwagi na bieżące potrzeby związane z jej działalnością, jest normalną i powszechną praktyką rynkową. W niektórych przypadkach dyskusyjnym – w obszarze stosowania prawa – może być jednak określenie chwili, w której wprowadzane przez wspólników zmiany umowy stają się prawnie wiążące.
25.05.2016

Żądanie udokumentowania dochodu przy wypłacie świadczeń z ZFŚS

Ustalenie rzeczywistej wysokości dochodu osiąganego przez pracownika lub inną osobę uprawnioną do otrzymania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej „ZFŚS”) - z punktu widzenia pracodawcy - jest bardzo istotne dla sprawiedliwego traktowania osób uprawnionych, należytego podziału środków funduszu, a przede wszystkim faktycznego wydatkowania środków w oparciu o kryterium socjalne.
18.05.2016

Rezygnacja członka zarządu

Rezygnacja z pełnienia funkcji w zarządzie spółki kapitałowej wymaga dla swej skuteczności złożenia oświadczenia. Dotychczas w orzecznictwie, jak i doktrynie występowały rozbieżności odnośnie podmiotu, któremu członek zarządu ma złożyć swoje oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie.